Sollicitatietraining

Individueel

DISC is een persoonlijke analyse van uw voorkeursgedrag en communicatie. Het gaat uit van twee snelheden van handelen, denken en werken en het maakt onderscheid tussen mensgericht of taakgericht. Er is geen goed of fout bij DISC, we hanteren het standpunt dat iedereen een mooi mens is en dat elk profiel sterke punten heeft.

Er zijn vier DISC stijlen, de letters van DISC staan voor belangrijke kenmerken van gedrag, ook wel persoonlijkheidsstijlen genoemd. Soms is er sprake van een combinatie van stijlen.

EKennis van uw persoonlijkheidsanalyse zorgt ervoor dat u uzelf en de mensen om u heen beter begrijpt. Dit verbetert de communicatie en vermindert conflicten, dat weer leidt tot een betere samenwerking.

 

Hoe werkt DISC?

Deelnemers ontvangen digitaal een link naar een vragenlijst met 24 vragen die zo zijn opgesteld dat iemand 96 stellingen doorloopt. Per vraag geeft u aan welke stelling het meest en welke het minst op u van toepassing is. De uitslag wordt verwerkt in een rapportage.

EDe rapportage geeft weer hoe u uzelf ziet, hoe u zich (zakelijk) gedraagt en hoe u functioneert wanneer u stress ervaart. Met name de onderlinge verschillen maken de analyse interessant.

 

Wanneer kan DISC worden ingezet?

DISC kan één op één worden ingezet om iemand meer inzicht in zichzelf te verschaffen maar ook om te kijken of iemand op zijn plek zit in zijn huidige rol.

EBij de werving en selectie van een nieuwe collega kan DISC van toegevoegde waarde zijn; het maakt inzichtelijk of de kandidaat een aanvulling is op een bestaand team en of hij van nature competenties bezit die van toegevoegde waarde zijn voor de desbetreffende vacature.

Wanneer DISC in teams wordt ingezet, is er veel mogelijk. We kunnen een overzicht maken van alle profielen in het team. Dit geeft weer waar het team goed in is en misschien ook op welke vlakken het minder presteert (als er geen sprake is van een optimale spreiding). Deze teamsessies kunnen worden uitgebreid met inzicht over teamontwikkeling om vervolgens vast te stellen waar het team volgens de leden nu staat om af te sluiten met een plan wat de leden gaan doen om beter te functioneren.

 

Wat kost DISC?

Het afnemen van de analyse en de terugkoppeling hiervan kost 150 euro per persoon. Alle (eventuele) vervolg coaching sessies 110 euro per uur mits deze op kantoor in Schiedam plaatsvinden. Voor teamsessies maak ik graag een afspraak om te inventariseren wat u wilt dat de sessie oplevert om aan de hand hiervan een voorstel op maat te maken.

 

CONSIëNTIEUS
DOMINANT
STABIEL
INTERACTIEF